Postări

Alcătuire Perfectă

Trupul Omului este o Alcătuire Perfectă, asemeni unei uriașe Galaxii, o Galaxie de Stele Minuscule mai mare decât oricare dintre Galaxiile cunoscute de Astronomi. În această Galaxie Gigantică trăiesc un număr cu neputință de înțeles de Mintea noastră, de Ființe atât de mici încât Ochii Trupurilor noastre nu le pot vedea. Fiecare dintre aceste minuscule Ființe are Menirea sa în Galaxia OM și și-o înfăptuiește clipă de clipă în Deplină Armonie cu tot ceea ce pentru ea reprezintă, Firea Înconjurătoare. Paul Buică

Templul Solomonarului

Templul Solomonarului Vulpilă nu poartă un Nume pentru că Alcătuitorul său știe că numirea unui loc, a unei Alcătuiri, a unei Ființe, îți ține Mintea legată de acel Nume și acel Nume este uneori asemenea unui Munte de netrecut către Ființarea în Pace cu acel loc, Alcătuire sau Ființă și către primirea în Dar a ceea ce este pregătit pentru tine. Numirea aduce cu sine Înstrăinarea, Separarea, Împărțirea Întregului, a Unimii în Fragmente ce cu greu pot fi apoi recunoscute ca Manifestări ale Unicului. Numirea, Buchile, Cuvintele au apărut în Ființarea Omului pe Pământ doar atunci când el a pierdut Comunicarea Nemijlocită cu Semenii săi și cu tot ce există și se manifestă în Firea Înconjurătoare, în Văzut și în Nevăzut. Zeii Părinți au ales atunci să creeze Buchile, Cuvintele și Rostirea în Limba Primordială. Calea către redobândirea Comunicării Nemijlocite este Calea pe care pășesc toți Ucenicii Lumii, indiferent de locul și de Neamul în care s-au întrupat. Este Calea către Sine și către d

Ițirea Vieții

Ițirea Vieții pe Pământ din Puterea Razelor Zeului Soare, a fost asemenea unei Viituri. Fiecare Rază a Soarelui este purtătoare de Viață și de Hrană a Vieții. Fiecare Rază a Soarelui este o Ață Vie, este Via-Ață, Viața ce se ițește atunci când Raza atinge Trupul Planetei Mamă, Pământ. Pe Razele-Ițe ale Soarelui, Mama Pământ a țesut Pânza Vieții și s-a înveșmântat cu ea, așa cum noi ne înveșmântăm cu Pânzele Țesute de noi,  cusute în ii și brodate cu migală, în lungile zile și seri de Iarnă. Mama Pământ a cusut pe Pânza Vieții milioane de Semne și de Simboluri din care s-au ițit feluritele Trupuri ale milioanelor de feluri de Viețuitoare ce ființează acum la Sfântul și Dragul Ei Piept Ocrotitor. Iia noastră este cusută din Pânza Vie țesută pe Ața Vie, pe Ițele Vii ce sunt Raze de Soare. Iia este Veșmânt Viu, Țesătura Vieții și prin Simbolurile și Semnele Solare ale Vieții pe care le coasem pe cămeșile noastre strălucitoare, Iia este Veșmântul nostru Zeiesc ce ne amintește în fiecare cli

Fiica și Fiul

Creația este o Infinită Izvorâre, o Infinită Naștere. Uni-Versul acesta pe care îl percepem cu Ochii, cu Mintea și cu Inima noastră, este Creația unui Fiice sau a unei Fiu din Infinitul număr de Fiice și de Fii ale și ai Creației. Acest Uni-Vers se manifestă în Infinite Forme de Manifestare, în Infinite Lungimi de Undă, în Infinite Frecvențe de Vibrație, pe Infinite Niveluri de Condensări ale Alcătuirilor și ale Orânduirilor sale Geometrice. Pentru fiecare astfel de Coordonată a Izvorârii sale, fiecare Ființă poartă un Veșmânt Ocrotitor și Îndrumător prin care Ființează în Comuniune și Comunică Nemijlocit cu Fiica Creatoare sau cu Fiul Creator al acestui Uni-Vers, cu Fiica Creatoare sau cu Fiul Creator al Infinitei Creații. La fel cum, prin cele cinci Simțuri ale Trupului tău, tu comunici cu Firea Înconjurătoare. Tu atingi, guști, miroși, auzi și vezi o mică parte din ceea ce este și din ceea ce se manifestă în fiecare clipă în Firea Înconjurătoare. Paul Buică

Simboluri Călăuzitoare

Ucenicul și Înțeleptul nu sunt preocupați nici de Intensitatea Luminii, nici de Puterea ei de Pătrundere a Alcătuirilor și a Orânduielilor Geometrice ale Structurilor Subtile ale Trupurilor lor, nici de vreo denumire ori împărțire ierarhică a Calităților acesteia. Înțeleptul și Ucenicul călătoresc împreună și gravitează unul în jurul celuilalt, se ocrotesc și își dăruiesc în fiecare clipă a existenței lor tot ceea ce Ființele lor sunt. Ei știu că la un moment dat Cărările lor se vor despărți și că se vor reîntâlni și iarăși vor petrece o Vreme de Dăruire-Împreună și vor iniția Înfăptuiri Mărețe, vreme după care aparent, se vor îndepărta iarăși, fiecare urmându-și Calea. Este în Firea Creației și a Evoluției Creației, a Creșterii acesteia și a Ramificării Sale Infinite, ca totul să se petreacă în acest fel. Așa se țese Pânza Creației. Ucenicul și Înțeleptul brodează pe această Pânză de Lumină, Minunate Trăiri, Gânduri, Rostiri și Înfăptuiri pentru a le fi celor ce urmează a cunoaște și

Tânărul Ucenic

Atunci când fiecare Om va cunoaște și va înțelege Bogăția pe care o poartă în Ființa sa, în Inima sa, în fiecare Alcătuire cât de mică și aparent de neînsemnată a Trupului său, el nu va mai pregeta nici o clipă, ci va alege cu toată Ființa sa, Calea Ucenicului. Atunci, în acea clipă, va auzi pentru prima dată primele Șoapte ale Firii. Acela este Darul pe care îl primește fiecare în clipa Alegerii Căii. În Viața sa va apărea atunci un Îndrumător, un Ocrotitor. Tânărul Ucenic nici nu va ști că acel om pe care va crede o vreme că l-a cunoscut întâmplător, îi va fi Îndrumător și Ocrotitor pe Calea sa. Totul se petrece pe negândite. Ucenicul cel Tânăr va crește și va deveni, asemeni tuturor Ucenicilor, un Îndrumător și un Ocrotitor atunci când va fi pentru el venită vremea potrivită. El nu se va gândi nici o clipă la acea zi pentru că nu acesta a fost Scopul Alegerii sale, ci nestăvilita Sete de a Cunoaște, Sete ce s-a născut în Adâncul Ființei sale. Lumina sa va crește și va atrage în juru

Trupul este doar un Veșmânt

Toate Ființele sunt Una. Toate sunt Manifestări ale Ființei Unice. Trupul tău nu este marginea Ființei tale. Tu ești Nemărginită. Oamenii confundă Ființa cu Trupul, tot așa cum confundă Mintea lor cu Ființa, cu ei înșiși. Trupul tău este doar un Veșmânt al Ființei, unul dintre nenumăratele Veșminte ale tale. Atunci când suntem pe prima Treaptă a Cunoașterii, noi credem că suntem Trupul nostru, apoi înțelegem că Trupul este doar un Veșmânt, iar peste un timp, înțelegem că Trupul este doar unul dintre nenumăratele Veșminte ale noastre.  Paul Buică